DISKOGRAFIA

Slovenská omša vianočná, vianočné koledy

„Slovenská omša Vianočná“ je umelecké spracovanie slovenského folklóru do vokálno – inštrumentálnej kompozície. Autor sa v diele nechal inspirovať ľudovými melódiami z rôznych kútov Slovenska. V jednej z časti omše zaznieva melódia Páslo dievča pávy, známa taktiež zo Suchoňovej opery „Krútňava“. Dielo bolo napísané v roku 2018 na počesť 110 narodenie E. Suchoňa. Na nahrávke účinkuje Mucha Quartet s hosťami SND a Slovenskej filharmónie a chrámového zboru M@gnificat , ktorý v roku 2018 získal prestížne ocenenie – absolútny víťaz na medzinárodnej speváckej súťaži v Českej republike.

Biblické piesne

Ústrednou témou Biblie je Boh, jeho vzťah k ľudstvu a uprostred nej – ako jej srdce – sa nachádzajú žalmy. Žalmy, ktoré sú charakteristické oslavou Boha a pútajú svojou prostotou, pokorou a úprimnosťou. Dvořákoho zhudobnenie biblických starozákonných žalmov v podobe cyklu desiatich piesní pre spev a klavír predstavuje vrchol jeho tvorby. Biblické piesne slovenského skladateľa Mariana Kittnera pre soprán, barytón a sláčikové kvarteto možno vnímať ako prezentáciu súčasnej slovenskej skladateľskej tvorby a tvorivú konfrontáciu renomovaného diela svetových kvalít od Antonína Dvořáka.

Requiem

Requiem, vokálno-inštrumentálna skladba, ktorá svojou monumentálnosťou a zároveň intímnosťou vyvoláva v človeku zimomriavky nielen z pohľadu krásy hudby, ale aj svojho vnútorného ponorenia sa a rozmýšlania o svojom živote. Ponorte sa do počúvania hudby s vynikajúcimi slovenskými sólistami, Štátnym komorným orchestrom Žilina, Speváckym zborom Lúčnica a svetoznámym dirigentom Rastislavom Štúrom.

CD nosič je dostupný na objednávku v našom e-shope. Vydanie nahrávky podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu. Partneri: Nadácia primátora mesta Žilina a Žilinský samosprávny kraj.