REQUIEM V SVETOVEJ PREMIÉRE

REQUIEM V SVETOVEJ PREMIÉRE

Štvrtok 04. 11. 2021 o 19:00 hod v Dome umenia Fatra Žilina

Rastislav Štúr, dirigent

Mária Porubčinová, soprán
Terézia Kružliaková, 
mezzosoprán
Juraj Kuchar, 
tenor
Tomáš  Šelc, barytón
Spevácky zbor Lúčnica
Elena Matušová, 
zbormajsterka

program:

Wolfgang Amadeus Mozart
Symfónia c. 38 D dur KV 504 „Pražská“

Marián Kittner
Requiem pre sóla, zbor a orchester – svetová premiéra

Svetová premiéra Requiem slovenského skladateľa a aranžéra Mariána Kittnera, ktorý si získal renomé najmä svojimi aranžmánmi pre sedem ročníkov prestížneho projektu Vianoce v Bratislave. Inšpiráciou pri komponovaní mu bolo známe Requiem Antonína Dvořáka, ktorého 180. výročie narodenia si v tomto roku pripomíname. Requiem je venované pamiatke Petra Martinčeka, významného slovenského skladateľa, ktorý skonal vo februári t. r. a s ktorým skladateľ M. Kittner toto dielo intenzívne konzultoval. Vzhľadom k mimoriadnej situácii vo svete poznačenej pandémiou vírusu COVID-19, dielo reflektuje kultúrne a duchovné hodnoty formou akéhosi vnútorného stíšenia a upokojenia. Requiem, ktoré  uvádzame v čase, keď si pripomíname našich blízkych pamiatkou zosnulých, naštuduje uznávaný operný dirigent Rastislav Štúr so známymi opernými spevákmi a speváckym zborom Lúčnica.

http://www.skozilina.sk/48-sezna/c-2057/requiem-v-svetovej-premire/

Marián Kittner